Lidmaatschap

Het NGJS kent een ballotage-systeem. Indien u belangstelling heeft voor het lidmaatschap kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

 

De jaarlijkse contributie bedraagt: € 20,-, te voldoen op  IBAN: NL 47 ABNA 0566 0711 50 t.n.v. Nederlands Genootschap voor Japanse Studiën.