Archief notulen

Archief van notulen van de vergaderingen van het genootschap.