Popular Alles over Japan

In de populair wetenschappelijke boekjes uit de reeks Alles over Japan diepen auteurs steeds een onderwerp met betrekking tot Japan verder uit. De auteurs zijn steevast Japanologen die met kennis van zaken schrijven over hun onderwerp. De reeks is bedoeld voor de in Japan geïnteresseerde leek en voor studenten Japans als voorbereiding op of als achtergrond bij de collegestof.

Alles over Japan is een voortzetting van de reeks Licht op Japan die vanaf 2001 door Amsterdam University Press is uitgegeven. De acht in deze reeks verschenen deeltjes worden successievelijk heruitgegeven in de reeks Alles over Japan. Daarnaast wordt de reeks regelmatig uitgebreid met nieuwe titels.

De deeltjes kunnen in pdf op deze website gelezen worden. U kunt ze ook als e-book bestellen en daarnaast kunt u een gedrukt exemplaar aanschaffen. Bij ieder deeltje vindt u links om uw bestelling te plaatsen.

 

De reeks verschijnt onder auspiciën van het Nederlands Genootschap voor Japanse Studiën en wordt financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Isaac Alfred Ailion Foundation (Universiteit Leiden).

Schrift in Japan
door: Steven Hagers
op: 28 september 2013

Bestel dit boek gedrukt of als e-book.

 

Het Japanse schrift mag wel het moeilijkste ter wereld genoemd worden. Oorspronkelijk afkomstig uit China, hebben de Japanners er in de loop van eeuwen een heel eigen gezicht aan gegeven. Ondanks zijn complexiteit is het Japanse schrift nog dagelijks in gebruik, en pogingen om het te vereenvoudigen of zelfs geheel af te schaffen hebben tot niet meer dan enkele spellinghervormingen geleid.

 

Schrift in Japan vertelt de ontwikkeling van het Japanse schrift – van het ontstaan van inscripties in steen tot tekstverwerking op de computer. Er is uitgebreid aandacht voor de geschiedenis en ontwikkeling van de syllabische schriften, de kunst van het schrijven en de kalligrafie. Voor wie meer wil weten over techniek en toepassing van het Japanse schrift is dit boekje onmisbaar.

Steven Hagers heeft Japanse taal en cultuur gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Hij heeft zich gespecialiseerd in de Japanse taal- en dialectkunde, in het bijzonder van de taal van Okinawa. Tegenwoordig runt hij een eigen tekstbureau en hij is bezig met een promotieonderzoek naar de totstandkoming van de Japansche Spraakleer uit 1868 van de eerste hoogleraar Japans, J.J. Hoffmann.